Czym się zajmujemy


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na działalność badawczo - rozwojową w obszarze nowych technologii. Kompleksowo obsługujemy cały cykl transakcyjny począwszy od analizy rozwiązań technologicznych, poprzez przygotowanie wniosku konkursowego, aż po rozliczenie finansowania i skalowanie rozwiązania lub firmy.
 

 

Jak działamy


 
 

Uzyskaj finansowanie z NCBiR


Do kosztów kwalifikowanych prac badawczo rozwojowych finansowanych przez NCBiR należą m.in.:

- wynagrodzenia ( z narzutami) pracownicze,
- podwykonawstwo,
- koszty/amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- materiały (surowce, komponenty i półprodukty)


Minimalna kwota dofinansowania to 2 miliony złotych


 

Wybrani klienci

Zapytaj experta o finansowanie


Podaj numer telefonu i adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą w przeciągu kilku godzin.