Środki na dofinansowanie projektów innowacyjnych w regionach słabiej rozwiniętych – województwo Lubelskie.

Współczesna gospodarka, a przede wszystkim jej wzrost, ekspansywność i konkurencyjność opiera się na innowacyjności, która nie jest już fanaberią czy też dodatkowym wymogiem, a jej immanentną częścią właśnie.
Jest oczywiste, że innowacyjność pobudza gospodarkę w bardzo szerokim rozumieniu, co w pozadyskusyjny sposób wpływa na rozwój społeczny, co z kolei w ogromnym uproszczeniu podnosi komfort naszego życia, które ostatecznie polepsza i ubogaca naszą codzienność.

Analizując rynek krajowy, wzrost gospodarczy jako zjawisko w niejednakowym stopniu występuje w poszczególnych województwach. Mając ten fakt na uwadze, skupmy się na województwie lubelskim, gdzie jako obszar słabo rozwinięty gospodarczo potrzebuje szczególnej uwagi i szczególnych środków finansowych, by z większą mocą doganiać obszary o większym rozwoju gospodarczym.

Myśląc o środkach finansowych, przyjrzyjmy się dofinansowaniom, które można uzyskać ze środków unijnych przeznaczonych w głównej mierze na innowacje, przede wszystkim asygnowane są do obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo między innymi takich jak Lubelszczyzna.

Pierwszy program, który warto wymieić to skierowany tylko dla województwa lubelskiego, rpo lb 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP.
Co prawda termin składania wniosków mija trzydziestego Listopada, ale jako jedyny jest przeznaczony tylko dla obszary województwa lubelskiego. Dofinansowanie można pozyskać na inwestycję niezbędną do wprowadzania nowych produktów/usług na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty obejmujące: zakup infrastruktury niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych produktów/usług; wdrażanie innowacyjnych produktów/usług informatycznych; dostosowanie produkcji do potrzeb nowych rynków oraz wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych.
Jest to jedyny program na dotacje innowacji tylko dla Lubelszczyzny.

Kolejnym programem jest poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte), ma on już o wiele większy zasięg terytorialny i przeznaczony jest dla mśp, dużych przedsiębiorstw i innych. Skierowany jest już aż do 15 województw w tym także do województwa lubelskiego
W ramach tego Poddziałania 1.1.1. dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwrożeniowe. Głównym celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B + R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na uwagę również zasługuje program popw 1.4 Wzór na konkurencję, skierowany do pięciu najmniej zaawansowanych rozwojowo województw w tym województwa lubelskiego.
Jest to dwuetapowe wsparcie, polegające w I etapie – na przeprowadzaniu audytów wzorniczych w firmach i II etapie – wsparciu wdrożeń w firmie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, czyli przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem procesów projektowania, który zakończony zostanie wprowadzeniem na rynek innowacji.

Ważny dla tego obszary jest także program popw 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, w tym oczywiście województwa lubelskiego. Program ten dedykowany jest tylko do pięciu województw wschodniej Polski w tym województwa lubelskiego.
Wsparcie w tym programie polegać ma na dofinansowanie rozwoju startupu w szczególności na początkową działalność firmy.

Nie wszystkie programy zostały tu wymienione, ponieważ nasza uwaga skupiona jest szczególnie na programach, które nie mając ogólnokrajowego zasięgu, kierowane są zwłaszcza tam gdzie innowacyjność musi być szczególnie promowana co powinno przekładać się na rozwój gospodarczy przede wszystkim i między innymi w takich dokładnie województwach jak województwo Lubelskie.