Pierwszy kontakt

W pierwszym etapie skontaktujemy się z Tobą i omówimy Twój projekt.

Jeśli przejdzie wstępną weryfikację – poprosimy Cię o wypełnienie szczegółowych zagadnień technologicznych.

  • Twój projekt obejmuje innowację produktową lub procesową

  • Twój projekt jest wyceniany pomiędzy 1 mln zł a 15 mln EURO

  • Twój projekt trwa pomiędzy 10-36 msc

  • Posiadasz środki lub masz inwestora na wkład własny

  • Posiadasz odpowiedni personel do realizacji projektu
  • Posiadasz możliwości wdrożenia rezultatów projektu

Analiza zagadnień technologicznych

Kiedy dostaniemy od Ciebie zagadnienia – poświęcimy czas na wnikliwą analizę i ocenę potencjału.

Jeśli uznamy, że masz przynajmniej 3 razy większe szanse niż średnia rynkowa (~18%) – zaproponujemy Ci podpisanie umowy oraz naszą pełną uwagę.

Przygotowanie dokumentacji

Spotkamy się z Tobą lub osobą / zespołem zajmującym się sprawami merytorycznymi projektu.

Zbierzemy wszelkie niezbędne informacje i zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji.

W odpowiednim czasie przygotujemy także zespół do prezentacji projektu na panelu oceniającym pomysł.

Całość (bez ostatniego punktu) zajmie do 6 tygodni.

Uruchomienie finansowania

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem – dostaniesz finansowanie w pierwszym podejściu.

W zależności od swojej sytuacji finansowej otrzymasz zaliczkę bądź refundację.

Jeśli wyrazisz takie życzenie – za osobnym wynagrodzeniem wspomożemy Cię w procesie podpisywania umowy i jej bieżącym rozliczaniu.

Wyrażamy podziękowanie i jednocześnie udzielamy referencji firmie Nobilitus BDS Sp. z o. o.  jako doradcy w zakresie pozyskiwania finansowania z  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I:WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W ramach konkursu z roku 2017 pozyskaliśmy  ponad 1,1 mln dofinansowania.

— Katarzyna Abramowicz, CEO SpecPrawnik.pl

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji.